AllmänhetVÅRDPERSONAL
Operation

Operation

Relativt okomplicerade. Snabbt tillfrisknande. Behövs sällan. Långt ifrån säkert att du får påse på magen. Så kan man sammanfatta operationer på grund av en magtarmsjukdom. Här beskriver vi när operationer kan komma på tal.

Operationer innebär alltid en risk, men risken är liten vid magtarmsjukdomar.

Operationer innebär också en påfrestning för de som ska gå igenom dem; dels vid själva ingreppet, dels under återhämtningen.

Oro är naturligt att känna inför en operation. Prata med din läkare och ställ frågor. Det brukar vara ett bra sätt att förbereda sig.

ORSAKER TILL OPERATION VID MAGTARMSJUKDOM

Du och din läkare har provat olika typer av medicinering utan framgång. Du har fortfarande stora besvär i form av svåra skov (sjukdomsattacker).

  • Svåra fall av Crohns sjukdom, kollagen kolit och ulcerös kolit kan leda till operation.
  • Cellförändringar i tarmarna kan leda till operation.
  • Barn med ulcerös kolit kan hämmas i växten. Då kan operation bli aktuellt.
  • Vid leversjukdomar kan en levertransplantation bli nödvändigt. Det är ovanligt, men detta är ett stort ingrepp som tar längre tid att återhämta sig från än övriga. Prognosen för ett lyckat resultat är dock god.

Samtliga operationer är sällsynta och ger nästan alltid goda resultat.

Du kan läsa mer om behandlingen av olika mag- och tarmsjukdomar under respektive sjukdom. Du finner dem i den övre menyraden på den här sidan.

VAD OPERERAR MAN?

Det beror på sjukdom och ingrepp.

Vid inflammatoriska tarmsjukdomar – Crohns sjukdomulcerös kolit (total kolit, distal kolit, proktosigmoidit, proktit) och mikroskopisk kolit (kollagen kolit och lymfocytär kolit) – tar man oftast bort en del av tjocktarmen.

Läkaren opererar bort den inflammerade delen av en tarm. Det kan innebära att hela tjocktarmen, en del av tunntarmen eller en del av ändtarmen måste tas bort.

Vid en levertransplantation opererar man bort levern.

FÅR JAG PÅSE PÅ MAGEN?

Nej, det går oftast att undvika stomipåse, men det beror på vilken operation som blir nödvändig. Endast 10 procent av patienter med Crohns sjukdom behöver opereras och få en påse på magen.

Påse på magen är resultatet av en operation där läkaren tar bort hela tjocktarmen och ändtarmen. Avföringen som kommer via tunntarmen leds då ut i den så kallade stomipåsen.

Ofta finns det alternativa lösningar. Först opererar läkaren bort hela eller en del av tjocktarmen, men sparar en del av ändtarmen. Tillfälligt får du då en påse på magen.

När du har återhämtat dig görs en ny operation. Då förs den sista delen av tunntarmen ner och ansluts till analkanalen. Detta kallas bäcken-reservoir. De flesta patienter är nöjda med sin bäcken-reservoir men det går inte alltid att göra på detta sätt.

Hook-reservoir är ett annat alternativ. Tarmflödet leds då ut till magen där man sätter en katet. Med kateteten kan du själv tömma magen. Du slipper alltså påsen.

Många väljer att behålla stomipåsen.