AllmänhetVÅRDPERSONAL
Inside

Inside

Inside - vid halsbränna och sura uppstötningar

Inside är ett receptfritt läkemedel som hjälper mot halsbränna och sura uppstötningar upp till 12 timmar.

Inside är en histamin(H2)-receptorblockerare som minskar produktionen av saltsyra i magsäcken. En H2-blockerare blockerar nervsignalen till de celler som producerar saltsyra i magsäcken. Detta kan vara effektivt mot halsbränna eftersom den ofta uppstår när magsaft tränger upp i matstrupen. Magsaften har normalt en mycket hög surhetsgrad. Genom att motverka denna surhet minskar risken att halsbränna uppstår. Denna syrahämmande effekt innebär att Inside kan ge tillfällig lindring vid halsbränna och sura uppstötningar.

Inside finns i två olika varianter: Inside och Inside Brus. Inside är en tablett som sväljs hel med ett halvt glas vatten och tas vid behov. Inside Brus är en brustablett som löses upp i ett halvt glas vatten och tas vid behov.

Inside är ett receptfritt läkemedel. Läs bipacksedeln noga före användning. För ytterligare information om Inside, se: Fass.se