AllmänhetVÅRDPERSONAL
Moxalole

Moxalole

Moxalole är ett laxermedel som innehåller makrogol. Moxalole binder vatten i tjocktarmen via osmos, vilket normaliserar tarmrörelserna. Moxalole kan hjälpa dig att få en mjukare avföring.

Användningsområde

Moxalole används för tillfällig behandling vid förstoppning. Om en läkare ordinerar det kan det även användas vid mycket svår förstoppning. Innehållsämnet Makrogol 3350 binder vatten och ger avföringen en ökad volym. Tarmrörelserna normaliseras och möjliggör en underlättad tarmtömning.

Vem bör inte använda Moxalole?

Man bör inte använda Moxalole om man:

  • Är allergisk mot någon av de aktiva substanserna eller övriga innehållsämnen.
  • Har förträngningar i tarmen, sår i tarmväggen eller svåra inflammatoriska tarmsjukdomar som t ex ulcerös kolit, Crohns sjukdom, förstorad tjocktarm eller tarmvred.

Moxalole är ett receptfritt läkemedel. Läs bipacksedeln noga före användning. För ytterligare information om Moxalole, se Fass.se