AllmänhetVÅRDPERSONAL
Trevis

Trevis

Trevis

Trevis är ett receptfritt naturläkemedel som används vid tillfälliga mag- tarmstörningar, t ex lindrig diarré, förstoppning och okomplicerad turistdiarré. Det innehåller mjölksyrebakterier som anses påverka tarmfloran.

Dosering

Vuxna och barn över 8 år: En kapsel, tre gånger dagligen vid måltid. Om man vill behandla sig mot turistdiarré i förebyggande syfte börjar man behandlingen två dagar innan avresan av och avslutar den två dagar efter man kommit hem.

Vem ska inte använda Trevis?

Trevis ska inte användas av de som är allergiska mot komjölk eftersom det innehåller skummjölkspulver. Kapslarna innehåller laktos och glukos, därför bör man inte ta Trevis om man har något av följande ärftliga tillstånd:

  • Galaktosintolerans
  • Total laktasbrist
  • Glukos-galaktosmalabsorption.

Trevis rekommenderas inte till barn under 8 år.

Trevis är ett receptfritt läkemedel. Läs bipacksedeln noga före användning. För ytterligare information om Trevis, se Fass.se