AllmänhetVÅRDPERSONAL
Sjukdomar

Mag- och tarmsjukdomar

Inflammatoriska tarmsjukdomar, IBD. Leversjukdomar. Irritable Bowel Syndrome eller colon irritable, IBS. Stressmage, magknip, hemorrojder och matförgiftning. Magproblem kan bero på en rad saker.

Har du problem med magen som inte går över, till exempel smärta eller diarré, bör du gå till läkaren. Då kan de starta en utredning och göra de undersökningar som behövs för att konstatera om du har en magtarmsjukdom eller inte.

Magakuten lär dig mer om några av de vanligaste magtarmsjukdomar.

I vänstermenyn väljer du bland leversjukdomar och inflammatoriska tarmsjukdomar som ulcerös kolit, mikroskopisk kolit och Crohns sjukdom.