AllmänhetVÅRDPERSONAL
Crohns sjukdom

Crohns sjukdom

Crohns sjukdom är en av de mest kända magtarmsjukdomarna. Smärta, ofta nertill höger i buken, är ett vanligt symtom. Lös avföring, ofta grötformad diarré, flera gånger per dygn är ett annat. Blod i avföringen kan tyda på Crohns sjukdom.

Vid sidan av ulcerös kolit och proktit är Crohns sjukdom en av de vanligaste sjukdomarna som går under namnet IBD (Inflammatory Bowel Diseases), kroniskt inflammerade tarmar. Att inflammationen är kronisk betyder att den har en benägenhet att återkomma.

Inflammationen vid Crohns sjukdom börjar ytligt i tarmslemhinnan med små sår. Vid mer omfattande inflammation blir såren djupare och större, och efter hand drabbas även de djupare lagren i tarmväggen som svullnar upp och blir stel. I detta läge kan förträngningar uppstå på tarmen. Många gånger är tarmen angripen på flera ställen och till synes friska områden kan finnas mellan kortare eller längre partier av inflammerad tarm.

Crohns sjukdom - typiska symtom

Inflammationen, och förändringar i tarmsystemet som inflammationen orsakar, kan ge olika symptom. Symptomen kommer många gånger smygande under lång tid, inte sällan under flera månader.

Här följer de vanligaste tecknen på Crohns sjukdom:

  • Buksmärtor, ofta nertill höger i buken.
  • Besvär med lösa tarmtömningar (ofta grötformad diarré) upprepade gånger per dygn, ibland även på natten.
  • Avföringen kan innehålla blod, men måste inte göra det. Blod kan förekomma om inflammationen sitter i den sista delen av grovtarmen eller i ändtarmen.
  • Trötthet
  • Minskad aptit
  • Viktnedgång
  • Kortvariga episoder med höga febertoppar, eller långvarig lätt feber kan ibland också vara förknippade med Crohns sjukdom.
  • Barn kan växa långsammare eller komma senare in i puberteten.
  • Smärtsamma små sår i gommen, på tandköttet eller kindens insida är vanligt. De påminner om sår som uppstår vid förkylning eller herpes.
  • Rodnad, mörkare missfärgning, sprickor och tjocka hudveck i eller kring analöppningen uppstår ofta.

Fistel

En fistel innebär att en onormal gång bildas från tarmen. Oftast mynnar en fistel ut nära ändtarmsöppningen och fisteln utgår då vanligen från grov- eller ändtarmen. Om det blir stopp i fisteln uppstår en ömmande böld (abscess) som innehåller var och kan ge feber.

I mer sällsynta fall kan fistlar uppstå mellan tunntarmen och bukväggen eller till andra organ som till exempel urinblåsan. Cirka 15 procent av patienter med Crohns sjukdom brukar någon gång drabbas av fistelbesvär.

Kan andra organ än magtarmkanalen drabbas av Crohns sjukdom?

Värk och stelhet i flera olika leder och muskler är vanliga symptom. Mer uttalad ledpåverkan med svullnad och rodnad förekommer ganska sällan. Vissa typer av hudförändringar eller inflammation i bind- eller regnbågshinnan i ögonen är relativt ovanliga besvär, men kan ibland uppträda när tarminflammationen är aktiv. I sällsynta fall kan förändringar i levern och gallvägarna utvecklas.

Hur är sjukdomsförloppet?

Crohns sjukdom förlöper i de flesta fall med perioder av ökad inflammatorisk aktivitet, så kallade skov. Mellan skoven är det lugnare. Vanligast är att kortvariga, akuta skov följs av längre perioder med ringa besvär eller fullständig symtomfrihet. En mindre andel av patienterna kan drabbas av mer eller mindre ständiga besvär.

Hur ställs diagnos för Crohns sjukdom?

För att ställa en säker diagnos måste din läkare förutom bedömning av symtom och kroppsundersökning även göra en del andra undersökningar.

Ibland kan det vara svårt att med säkerhet skilja Crohns sjukdom från den likartade tarminflammationen som kallas ulcerös kolit.

Utredningen som görs för att klarlägga diagnosen, innefattar bland annat endoskopi (då läkaren inspekterar en del av magtarmkanalen med en mjuk slang) och ibland även röntgen samt blodprov. För att utesluta en infektion tar man avföringsprover.

Ladda ned

Liknande magsjukdomar