AllmänhetVÅRDPERSONAL
IBS

IBS-mage (colon irritabile)

IBS, även känt som colon irritabile eller irriterad tarm, är en mycket vanlig åkomma och i de flesta fall helt ofarligt. Kvinnor drabbas oftare än män och sjukdomens symtom kommer oftast i 30- till 40-årsåldern. På svenska kan sjukdomen kallas flera andra saker, till exempel funktionella tarmbesvär, vilket gör att det ibland blir förvirrande. Oavsett vad man kallar det och hur allvarliga problem man har är symtomen ofta obehagliga.

Den typiska symtombilden

Buksmärta, som förvärras vid matintag och lindras vid tarmtömning, i kombination med förändrad avföring, som kan vara hård, lös, eller omväxlande hård och lös, samt gasbesvär.

Smärtan kan vara lokaliserad till vilken del av buken som helst, och det är vanligt att den flyttar sig och upplevs på olika ställen. Vanligast är dock att smärtan lokaliseras långt ner i buken. Många patienter beskriver att deras besvär förvärras vid eller utlöses av stress och andra påfrestningar i det vardagliga livet.

Orsaken till IBS är okänd

Orsaken är okänd men ett antagande är att personer med IBS har rubbningar i tarmmotoriken i såväl tunntarm som i tjocktarm, samt ökad känslighet för stimuli utlösta från tarmarna. Sambandet med psykosociala faktorer är tydligt, men inte fullständigt klarlagt.

Behandling av funktionella tarmbesvär

Kartläggning av matvanor för att utesluta födoämnen som förvärrar symtomen, laktosintolerans och celiakiutredning (glutenintolerans) görs, framför allt om diarré är det dominerande symtomet. Är gasbildning det dominerande besväret är behandling med t ex Dimetikon kapslar något som kan prövas. Dimetikon finns receptfritt på apoteket. Läs bipacksedeln noga före användning. 

Om det är förstoppning som är det som besvärar mest kan fibrer vara till viss nytta för en grupp patienter, medan andra kan uppleva att fiberbulkmedel kan göra att besvären ökar. Är smärtbesvär det dominerande symtomet så kan din läkare ordinera något smärt- och kramplösande läkemedel.

Analys av livsstil och verktyg att hantera stress är andra viktiga komponenter som alltid är en del av basbehandlingen vid colon irritabile. Även olika psykoterapeutiska metoder som hypnos och kognitiv beteendeterapi (KBT) har visat god effekt.

När bör man söka vård?

Man bör söka vård om man:

  • Har kvar besvär trots att man försökt behandla dem
  • Är över 50 år och får problem som inte tidigare funnits
  • Tappar aptiten eller går ner i vikt till följd av mag- och tarmbesvär
  • Får svart eller blodig avföring
  • Har diarré som inte slutat efter vecka

Dimetikon är ett receptfritt läkemedel (innehåller dimetikon). Läs bipacksedeln noga före användning. För ytterligare information om Dimetikon, se Fass.se

TAR DU HAND OM DIN MAGE?

Är du snäll mot din mage? Magakutens enkla och snabba magtest avslöjar om du ger din mage de bästa möjliga förutsättningarna att må bra.

Gör magtestet!