AllmänhetVÅRDPERSONAL
Kollagen kolit

Kollagen kolit

Kollagen kolit är ett av de vanligaste tillstånden i den grupp sjukdomar som heter mikroskopisk kolit. Vid kollagen kolit finns ett tjockare skikt av bindväv under slemhinnas yta än i normala fall.

Kollagen kolit innebär att din tjocktarm är inflammerad. Läs mer om symtom, behandling och annat under mikroskopisk kolit. 

Olika typer av mikroskopisk kolit är snarlika, men det finns medicinskt skillnader. Mikroskopisk kolit kännetecknas av en ökad mängd immunceller i tjocktarmens slemhinna. Kollagen kolit särskiljs genom att man kan se ett tjockare skikt av bindväv under slemhinnans yta.