AllmänhetVÅRDPERSONAL
Lymfocytär kolit

Lymfocytär kolit

Lymfocytär kolit är ett av de vanligaste tillstånden i den grupp sjukdomar som heter mikroskopisk kolit. En majoritet som drabbas av sjukdomen får bara en attack, ett så kallat skov.

Lymfocytär kolit innebär att din tjocktarm är inflammerad. Läs mer om symtom, behandling och annat under mikroskopisk kolit.

Olika typer av mikroskopisk kolit är snarlika, men det finns medicinska skillnader. Lymfocytär kolit kännetecknas av en ordentligt ökad mängd immunceller i tjocktarmens slemhinna.

Lymfocytär kolit och kollagen kolit är de vanligaste varianterna av mikroskopisk kolit. Lymfocytär kolit är lindrigare.

60 procent som drabbas av sjukdomen får bara en attack, ett så kallat skov. Sedan hålls sjukdomen i schack.