AllmänhetVÅRDPERSONAL
Turistdiarré

Turistdiarré

Turistdiarré

Turistdiarré är inte en specifik sjukdomsdiagnos, utan ett samlingsnamn för olika typer av magsjuka som kan uppstå utomlands. Oftast handlar det om kraftiga diarréer som orsakas av bristande vatten- eller reningssystem. Det är speciellt vanligt i Asien, Afrika, Mellanöstern, Sydamerika och Mellanamerika. Symtomen brukar gå över på några dagar.

Symtom på turistdiarrè

Några typiska symtom på turistdiarré är:

  • Diarré.
  • Illamående och kräkningar.
  • Feber.
  • Magknip och magsmärtor.

Behandling

Drick mycket vatten för att kompensera för den vätskeförlust som diarrén och eventuella kräkningar orsakar. Om man är på en plats där det är mycket varmt eller om man har feber bör man försöka få i sig extra mycket. Försök också att på något sätt få i dig socker och salt. Undvik att dricka alkohol. Vid mildare fall av turistdiarré kan man ta Trevis, ett receptfritt naturläkemedel som normaliserar tarmfloran.

Förebygga turistdiarré

När man är utomlands bör man hela tiden ha extra koll på vad man äter och dricker. Se till att kött och grönsaker alltid är ordentligt tillagade. Gå till ett matställe med god omsättning. Maten ska gärna vara varm, så det kan vara bra att undvika bufféer och rå fisk. Drick inte kranvatten eller isbitar som är gjorda på kranvatten. Om man lagar egen mat bör man koka, filtrera eller klorera vattnet. Man bör också förlita sig på sitt luktsinne. Om det man äter luktar illa eller konstigt kan man misstänka att det inte är säkert att äta.

När man är utomlands finns det också många bakterier i omlopp via handkontakt. Tvätta händerna ofta, speciellt i samband med måltider och toalettbesök. Använd gärna handsprit. Om man inte har tillgång till rinnande vatten är det en god idé att ta med sig våtservetter eller alkogel för att bibehålla en god hygien.

Vård

Färre än en av hundra som fått turistdiarré behöver läggas in på sjukhus. Det är dock viktigt att tänka på att barn och äldre är extra känsliga för vätskebrist.

Man bör söka vård om:

  • Man har haft diarré i mer än 14 dagar.
  • Man har blod eller slem i avföringen.
  • Man har mycket hög feber och frossa.
  • Man inte kan få i sig vätska och riskerar vätskebrist.
  • Den drabbade är ett litet barn, mycket gammal eller lider av en kronisk sjukdom.
  • Om man tvekar eller har frågor om magsjuka kan man alltid kontakta den svenska sjukvårdsrådgivningen från utlandet.

Receptfritt läkemedel vid turistdiarré


Trevis är ett receptfritt läkemedel. Läs bipacksedeln noga före användning. För ytterligare information om Trevis, se Fass.se

Trevis - vid okomplicerad turistdiarré

Receptfritt medel vid turistdiarré

Trevis är ett receptfritt naturläkemedel som bl a används vid okomplicerad turistdiarré.

Läs mer om Trevis