AllmänhetVÅRDPERSONAL
Symtom

Problem med magen

Magsymtom

Man kan få många olika problem med sin mage. De kan också visa sig på flera olika sätt. Några vanliga magsymtom som man kan få är t ex magont, diarré, halsbränna och förstoppning. Många gånger liknar symtomen för olika besvär och sjukdomar varandra, vilket gör att det kan vara svårt att avgöra vad den exakta orsaken är.

Man kan få ont i magen av en rad orsaker. Ibland går det över utan att man gör någonting åt det och ibland besvären lindras med receptfria läkemedel. Om läkemedlen inte hjälper mot symtomen kan man behöva söka vård.

När man har diarré har man tunn och vattnig avföring som kommer i stora mängder. Det finns flera orsaker till att man drabbas av diarré, men symtomen är oftast ofarliga.

När man har halsbränna läcker magsyra från magsäcken upp i matstrupen och skapar irritation. Halsbränna kan vara ett symtom på magkatarr eller magsår och anses ofta bero på livsstilsorsaker som kosthållning, stress och brist på motion.

Många upplever sin gasiga mage som ett problem. Gaser i magen beror sällan på att man är sjuk, men det gör inte att människor uppfattar dem som mindre pinsamma.

Man får ofta diagnosen magkatarr när man har problem i magens övre del. Det kan t.ex. handla om smärta, värk, illamående, fyllnadskänsla, rapningar, halsbränna eller sura uppstötningar.

Orsaker till magproblem

Många magproblem orsakas av den livsstil man har. Det kan handla om t ex kost, motion, rökning, alkohol, stress eller läkemedel. Dessa faktorer kan göra att man löper större risk att råka ut för flera vanliga magproblem, eftersom de ofta uppkommer av liknande orsaker. Om man undrar över om man ger sin mage de bästa förutsättningarna för att få bra kan man göra magtestet här på hemsidan.

Magtestet

TAR DU HAND OM DIN MAGE?

Är du snäll mot din mage? Magakutens enkla och snabba magtest avslöjar om du ger din mage de bästa möjliga förutsättningarna att må bra.

Gör magtestet!