AllmänhetVÅRDPERSONAL
Blod i avföringen

Blod i avföringen

Blod i avföringen kan uppstå både genom att man har blodet i den faktiska avföringen eller genom att man blöder i ändtarmen efteråt. I vissa fall färgas avföringen svart och i vissa fall är mängderna så små att man inte ens vet om det. Man bör dock alltid bli undersökt av en läkare om man upptäcker eller misstänker att man har blod i avföringen. Även om de flesta fall är ofarliga och inte kräver behandling är det viktigt att utesluta att man inte har en allvarlig sjukdom. Man kan också behöva se över sina eventuella mediciner för att se ifall någon av dem orsakar blödningarna.

Orsaker till blod i avföringen

Det finns många saker som kan orsaka att man får blod i sin avföring. Vanligast är ändtarmsbesvär som till exempel hemorrojder, analsprickor och klåda. Dessa kräver oftast ingen behandling. Om man har ändtarmsbesvär kan en receptfri produkt som Ac3 COMFORT ge tillfällig symtomlindring och förebygga nya ändtarmsproblem. Om hemorrojder och sprickor uppstår till följd av förstoppning kan Lunelax normalisera din avförings konsistens och minska på trycket som orsakar blödningarna.

Vissa läkemedel kan orsaka att man får blod i sin avföring. Detta gäller framför allt produkter som innehåller acetylsalicylsyra eller andra så kallade NSAID (Nonsteroidal anti-inflammatory drug). Det är också bra att tänka på att en del livsmedel som t ex rödbetor och blåbär kan färga avföringen röd eller svart.

Orsaken att man bör genomgå en undersökning hos en läkare är att blödningen kan bero på en sjukdom som till exempel Crohns sjukdom eller proktit. Dessa tarmsjukdomar kräver behandling, vilket gör att det är bra att kontrollera att man inte har dem.

Barn som har blod i sin avföring

Även hos barn är blod i avföringen i oftast inte ett tecken på något allvarligare problem. Barn sväljer ibland blod, såväl sitt eget näsblod som blod från såriga bröstvårtor vid amning. Om blodet kommer från en plats som är högre upp i kroppen är det ofta mörkare. Vid ljusrött blod handlar det ofta om analsprickor. Om barnet inte har några andra besvär och blodet från analsprickorna försvinner på några dagar behöver man inte kontakta vården. Om blödningen däremot uppstår samtidigt som andra symtom som t ex feber, magont eller diarré bör man söka vård direkt på en akutmottagning.

Kontroll av avföring

Om man misstänker att man har blod i avföringen som inte är synligt går det att göra ett avföringsprov på vårdcentralen. Själva provet görs hemma och skickas sedan på analys på ett laboratorium. Blodet hittas genom att avföringen genomsöks efter proteinet hemoglobin. I de flesta fall visar proven ofarliga eller negativa resultat (inget blod alls).


Ac3 COMFORT är en medicinteknisk produkt. Läs noga informationen i förpackningen innan användning. För ytterligare information om Ac3 COMFORT, se ac3comfort.se

Lunelax är ett receptfritt läkemedel (innehåller ispaghulaskal). Läs bipacksedeln noga före användning. För ytterligare information om Lunelax, se Fass.se

Problem med hemorrojder?

Ac3 Comfort förebygger och behandlar ändtarmsbesvär.

Lär dig mer om Ac3 Comfort