AllmänhetVÅRDPERSONAL
Halsbränna

Halsbränna och sura uppstötningar

Halsbränna och sura uppstötningar

Halsbränna och sura uppstötningar (refluxsjukdom) är vanligare än man tror. Ungefär var fjärde vuxen har mer eller mindre omfattande besvär av halsbränna varje månad. Om man är gravid är det ännu vanligare. Besvärens omfattning avgör ofta vad man bör göra för att bli av med dem. Ibland kan man behöva medicin, och i andra fall räcker några mindre livsstilsförändringar.

Symtom på halsbränna

Det första tecknet på halsbränna och sura uppstötningar är att man känner en brännande känsla i halsen och bröstområdet. Det beror på att magsyra tagit sig upp i matstrupen från magsäcken. Om det är för stora mängder syra, eller då syran får ligga kvar för länge, blir det snabbt irriterat i matstrupen och man får halsbränna. Man kan också känna av smärta i bröstet, därför kallas halsbränna och sura uppstötningar ibland för bröstbränna, heartburn är den engelska benämningen. Denna smärta kan vara extra obehaglig eftersom den felaktigt kan förväxlas med hjärtproblem.

Obehaget kan pågå i flera timmar och om man äter blir det oftast ännu värre. En annan mindre bra idé är att lägga sig ner, något som många kan intyga då de försökt sova bort problemet.

Ibland kan man även få allvarligare symtom, som t ex:

 • Sväljsvårigheter
 • Hosta på nätterna
 • Slem i luftrör
 • Astmaliknande besvär
 • Ont i halsgropen
 • Långvarig heshet
 • Skador på tänder eller i munnen

Orsaker till halsbränna

Man får halsbränna när sur magsaft tränger upp i matstrupen. I de flesta fall orsakas obehaget av att magsäcken inte håller tätt och låter innehållet komma i kontakt med den känsliga matstrupen, som signalerar med smärta och obehag. De bakomliggande orsakerna till refluxsjukdom är till stor del okända även om mycket är känt om de mekanismer som leder till symtomen.

Olika människor har också olika bra motstånd mot den sura magsaften. Vissa kroppar reagerar med kraftigt motstånd när magsaften tränger upp i matstrupen, medan vissa kräver ett större läckage för att obehag ska uppstå. Symtomen kan ibland vara kopplade till skador på matstrupens slemhinna. Synen på halsbränna har förändrats från att den ses som en vällevnadssjukdom till att den anses vara ett tecken på att något kan vara fel i kroppen. Oavsett så förbättras eller förvärras symtomen i många fall av våra vanor.

Några vanliga orsaker i vår livsstil är:

 • Fet eller starkt kryddad mat
 • Övervikt
 • Sent eller oregelbundet ätande
 • Rökning
 • Anti-inflammatoriska läkemedel
 • Tunga lyft
 • Sömn med låg huvudposition

Några livsmedel som kan orsaka halsbränna är:

 • Koffeindrycker, t ex kaffe och te
 • Alkohol

Lindra halsbränna

Det första man bör göra för att lindra sin halsbränna är att se över sin livsstil. Vilka av riskfaktorerna utsätter man sig för, och hur går det att undvika dem i så stor utsträckning som möjligt? I vissa fall kan det räcka med att gå ner i vikt eller dra ner på kaffet för att lindra symtomen. Om man inte får tillräcklig lindring genom att ändra på sina levnadsvanor finns det receptfria läkemedel mot halsbränna som binder upp och neutraliserar magsyran (antacida), som t ex Novalucol som verkar inom några minuter. Man kan även använda Inside som minskar produktionen av magsyra i magsäcken och har en duration på upp till 12 timmar.

Novalucol - vid halsbränna

Novalucol

Novalucol är ett receptfritt läkemedel som används när man lider av tillfällig halsbränna och sura uppstötningar. Du kan köpa den på apoteket eller i dagvaruhandeln.

 

Lär dig mer om Novalucol

Gravid med halsbränna

När man är gravid är det ännu vanligare med halsbränna. vilket beror på att trycket i buken ökar under graviditeten. Samtidigt som det är vanligare med besvär blir man självklart också mer försiktig med vad man stoppar i sin kropp. Många läkemedel som man använder mot halsbränna är olämpliga vid graviditet eftersom de innehåller vissa ämnen. Novalucol kan användas när man är gravid eftersom det verkar lokalt i magen.

Undersökning och diagnos

När man undersöker och diagnostiserar halsbränna och sura uppstötningar gör man det ofta efter patientens beskrivning av symtomen. Om man misstänker att det finns skador på slemhinnorna gör man en gastroskopi som innebär att man för ner en slang genom svalget och ner i matstrupen. Det går även att mäta pH-värdet i matstrupen under ett dygn för att se hur mycket magsaft som kommer upp i matstrupen.

Inflammation i matstrupen

Man kan få inflammation i matstrupen (esofagit) om man har besvär med halsbränna och sura uppstötningar under längre tid. Besvären kan leda till sväljsvårigheter. Om man har fått en inflammation i matstrupen är det viktigt att upptäcka den, eftersom den kräver behandling för att minska risken för att sårläkningen inte orsakar sväljsvårigheter i framtiden.

När bör man söka vård?

Man bör söka vård för sin halsbränna om man:

 • Har sådana besvär att det skapar oro i vardagslivet trots att man försökt behandla det.
 • Inte kunnat lindra symtomen trots behandling med receptfria läkemedel.
 • Får svårt att svälja.
 • Är äldre än 45 år och får refluxproblem för första gången.

Novalucol är ett receptfritt läkemedel (innehåller kalcium och magnesium). Läs bipacksedeln noga före användning. För ytterligare information om Novalucol, se Fass.se

Inside är ett receptfritt läkemedel. Läs bipacksedeln noga före användning. För ytterligare information om Inside, se: Fass.se

Halsbränna eller sura uppstötningar?

Novalucol är ett receptfritt läkemedel (innehåller kalcium och magnesium) vid tillfällig halsbränna, verkar inom några minuter. Läs bipacksedeln noga före användning.

Lär dig mer om Novalucol