AllmänhetVÅRDPERSONAL
Undersökning

Undersökningar bra hjälp vid magproblem

Första steget för att lindra eller bli av med magtarmproblem är en eller flera undersökningar. Detta kallas för utredning. Det kan låta jobbigt, men när du gått igenom utredningen kan din läkare hjälpa dig på bästa möjliga sätt. Då känns det snart bättre - både i huvudet och magen.

Det är svårt att ställa diagnos vid magproblem och misstänkta magtarmsjukdomar. Därför kan du behöva genomgå koloskopi, gastroskopi och röntgen.

VAD ÄR DÅ DETTA FÖR UNDERSÖKNINGAR?

Koloskopi är en undersökning av magens tjocktarm. Gastroskopi är en undersökning av matstrupe, magsäck och magens tolvfingertarm. Röntgen är ett sätt att få bilder från magen. Koloskopi och gastroskopi är två av flera undersökningar som finns under samlingsnamnet endoskopi. Under en utredning är leverprover också vanligt.

Varje undersökning är en viktig pusselbit för att du ska kunna få rätt behandling vid en eventuell sjukdom. Undersökningarna tar 10-60 minuter och är ofarliga men du kan eventuellt känna lite obehag.

Det första som sker är dock ett läkarbesök. Om du inte har träffat en läkare ännu, men misstänker en magsjukdom kan du läsa vad som händer vid första besöket.