AllmänhetVÅRDPERSONAL
Endoskopi

Endoskopi

Endoskopi är ett samlingsnamn för undersökningar där ett så kallat endoskop används. Läkaren ser med hjälp av instrumentet hur kroppens insida ser ut. Exakt hur varje undersökning går till beror på vilken del av kroppen som undersöks.

Gemensamt för alla typer av endoskopiundersökningar är att en mjuk slang förs in i kroppen. Slangen innehåller lampa, kamera och ett instrument som kan ta prover. 

Koloskopi

 • Slangen förs in via analöppningen.
 • Tjocktarmen och ändtarmen undersöks.
 • Görs vid misstanke om magsjukdom eller tarmsjukdom.

Du kan läsa mer om koloskopi här.

Gastroskopi

 • Slangen förs in via munnen.
 • Övre delen av tolvfingertarmen, magsäcken och matstrupen undersöks.
 • Görs vid misstanke om magtarmsjukdom.

Du kan läsa mer om gastroskopi här.

Rektoskopi

 • Slangen förs in via analöppningen.
 • Ändtarmen undersöks.
 • Görs vid problem med ändtarmen.

Laparoskopi

 • Slangen förs in via ett så kallat ”titthål” i buken.
 • Buken undersöks, bland annat blindtarm och gallblåsa.
 • Laparoskopi är en operation med titthålskirurgi och patienten är sövd.