AllmänhetVÅRDPERSONAL
Röntgen

Röntgen

Röntgen är ovanligt vid magproblem och misstänkta magtarmsjukdomar, men det förekommer. Här får du veta hur en röntgen går till och när man väljer att röntga.

VARFÖR RÖNTGEN?

Främst används röntgen för att se om det finns tumörer eller föremål som har fastnat i magens och matsmältningsapparatens organ.

Vid magproblem misstänker man oftast inflammatoriska sjukdomar som Crohns sjukdommikroskopisk kolit (de vanligaste formerna är kollagen kolit och lymfocytär kolit) och ulcerös kolit (med formerna proktit, distal kolit, total kolit och proktosigmoidit). Då är koloskopi och gastroskopi bättre alternativ för att undersöka tarmar och andra organ.

Röntgen kan bli nödvändig. Oftast beror det på att tarmen är för trång för en koloskopi eller att man misstänker en inflammation i tunntarmen.

Röntgenliknande undersökningar som ultraljud, datortomografi (CT) och magnetkamera (MR) kan i vissa fall också bli aktuellt.

VAD ÄR RÖNTGEN?

En undersökning där strålar riktas mot en vald del av kroppen. Kroppens olika vävnader släpper igenom olika mycket av strålningen, vilket ger en bild i form av ett foto. På bilden kan din läkare ofta se skador eller cellförändringar.

Röntgen kallas ibland fortfarande vid dess gamla namn, radiogram. Vid röntgen av mage används också ordet kontraströntgen. 

Röntgen kräver remiss och utförs av en specialutbildad personal.

HUR LÅNG TID TAR EN RÖNTGEN?

En röntgenundersökning vid misstanke om magtarmsjukdom tar bara några minuter.

RÖNTGEN ÄR VÄL FARLIGT?

Röntgen väljs endast när det är absolut nödvändigt. Hjälpen din läkare får i att ställa diagnos överväger med råge den lilla risken. 

Summa summarum: du behöver inte vara orolig för en röntgen.

SÅ GÅR EN RÖNTGEN TILL – FÖRE, UNDER OCH EFTER

Före

Ska du röntga övre delen av magen eller matsmältningsapparaten – matstrupe, magsäck och tolvfingertarm – ska du fasta några timmar inför röntgen.

Annars ska du bara vara på plats på utsatt tid.

Du får information om allt du behöver veta inför ditt besök. Tveka inte att ställa frågor till din läkare.

Under

  1. Du får dricka en vätska som kallas för kontrastmedel. Det gör att organen framträder på rätt sätt på röntgenbilderna. Ska du röntga tjocktarmen, får du lavemang som kontrastmedel.
  2. Du visas till ett röntgenrum och den kroppsdel som ska röntgas placeras under röntgenkameran.
  3. All personal lämnar rummet under röntgen. Detta för att de annars skulle riskera små, men upprepade strålningsdoser flera gånger per dag.
  4. Sitt still som du blivit placerad. Röntgenbilderna tas, ofta ur flera vinklar.
  5. Du är klar. Din läkare får röntgenbilderna samma dag och berättar vad de visar.  

Efter

Du kan göra allt som du brukar; jobba, köra bil, äta och dricka.